Plac Zwycięstwa 2, 90-365 Łódź
PUBLIC RELATIONS jak zdobyc rozglos niewielkim kosztem poradnik PLN DESIGN GROUP 2 1

Public Relations. Jak zdobyć rozgłos bez dużych pieniędzy?

Nie da się ukryć, że pieniądze stanowią bardzo ważny aspekt w prosperowaniu każdej firmy. Jednakże nie da się za nie kupić wszystkiego. Pozytywny wizerunek to coś, co kształtuje się z czasem i nie zna potyczek. To samo tyczy się relacji z ludźmi-zarówno tymi, którzy tworzą firmę, jak i tymi, którzy stanowią odbiorców jej działań. Zaufanie to najważniejszy aspekt, który sprowadza Klientów i sprawia, że zostają na dłużej, a firma działa. To zadanie dla public relations.

Co właściwie znaczy Public Relations i jaką funkcję pełni w rozwoju firmy?

Public relations to świadome, zaplanowane i długotrwałe budowanie i wzmacnianie relacji z bliższym i dalszym otoczeniem, prowadzące do pozyskania jak największej liczby klientów i fanów marki. Celem PR jest dbanie o dobry wizerunek firmy i akceptację jej działań stosunku do konkretnego odbiorcy. Definicji Public Relations jest wiele. Najbardziej podstawowy schemat zakłada organizację, która podejmuje działania o charakterze publicznym. Następnie bierzemy pod uwagę otoczenie, a więc wszystko to, co znajduje się dookoła organizacji, szczególnie skupiając się wokół ludzi-mieszkańców, klientów, lokalne władze. Na kolejnym miejscu znajdują się relacje pomiędzy elementami otoczenia, które określają się wzajemnymi potrzebami.

Tutaj możemy dopatrzyć się podobieństwa do marketingu, jednakże celem komunikacji marketingowej jest sprzedaż produktu. Public relations polega natomiast na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i zdobyciu zaufania wśród odbiorców. PR przyjmuje formę dialogu firmy z jej otoczeniem. To sprawia, że różni się on od reklamy, która jest jednokierunkowa i oparta na tym, co firma ma do przekazania klientowi, niezależnie od tego, czy otrzyma informację zwrotną.

PR dba o wizerunek firmy!

Public relations to narzędzie, niezbędne każdej firmie do prosperowania na szeroką skalę.

Główne cele public relations

Cele public relations zależą od celów, które stawia sobie firma-zarówno ogólnych, jak i szczegółowych. To właśnie one pozwalają na oszacowanie potencjalnych zysków, strat i szans, które stoją przed organizacją. Ogólnie cele public relations można podzielić na trzy grupy: cele strategiczne (ogólne), cele operacyjne (pośrednie) oraz cele działań public relations bieżące. Rozwińmy je!

Cele strategiczne (ogólne) public relations

Ogólne cele działań public relations dotyczą wizerunku danej firmy. Tutaj bierzemy pod uwagę jej relacje i problemy, z którymi działalność mierzy się na co dzień. Działania PR w tej dziedzinie polegają na dbaniu o tożsamość organizacji i kreowaniu pozytywnego wizerunku w oczach odbiorców. Ich celem jest public affairs-nawiązanie i utrzymanie relacji z interesariuszami, a także zdobycie i niezaprzepaszczanie ich zaufania. Trzeba również pamiętać, że nie ma przedsiębiorstwa bez chwilowych kryzysów. Wychodzenie z nich również należy do zadań public relations. PR wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności i w zgodzie z nimi buduje content firmy.

Cele operacyjne (pośrednie) public relations

Public relations to osiąganie celów zarówno ogólnych, jak i tych stojących z boku. Pamiętajmy jednak, że bez celów pośrednich, ogólne nie istnieją. Są więc one tak samo ważne. Zadaniem operacyjnym jest przede wszystkim kontakt z otoczeniem. Nie ma przedsiębiorstwa bez dobrej i sprawnej komunikacji. Celem PR jest powiadamianie otoczenia o działalności organizacji i zapoznawanie nabywców z ofertą firmy. Tutaj ważna jest kolejna różnica, która oddziela marketing od działań public relations. Celem organizacji nie może być jedynie sprzedaż. W oczach odbiorców powinna być ona postrzegana jako podmiot, który odpowiada wymaganiom klientów i zaspokaja również potrzeby wyższego rzędu. Budowanie pozytywnego wizerunku to głównie zadanie PR. Szczególnie ważne jest to podczas wprowadzania zmian w firmie-nowych produktów lub zmian w strukturze. To właśnie wtedy działanie public relations przekonuje potencjalnych nabywców do nowości i przyzwyczaja do nich pracowników.

Brak zaplanowanej komunikacji PR jest dużym zagrożeniem dla rozwoju firmy.

Cele bieżące działań public relations

Te cele zależą bezpośrednio od strategii organizacji. Poniżej przedstawione należą do tych, branych pod uwagę najczęściej.

  • Kontakt z otoczeniem w sprawie stanowiska firmy w danej sprawie.
  • Nawiązanie więzi z pracownikami.
  • Media relations, czyli utrzymywanie poprawnych stosunków z mediami.
  • Kontakt przedsiębiorstwa z lokalnymi władzami i zyskiwanie ich aprobaty.
  • Content marketing,
  • Pozycjonowanie firmy na rynku.
  • Budowanie wizerunku firmy, jako dobrze prosperującej całości.

Modele i grupy docelowe public relations

Aby firma dobrze prosperowała, musimy dotrzeć do określonej grupy odbiorców. Natomiast to, czy do niej dotrzemy, zależy od doboru modelu komunikacji. Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje modeli komunikacji pr. Różnica między nimi polega na sposobie przekazywania informacji, relacjach pomiędzy grupami porozumienia oraz celu komunikacji.

Modele komunikacji public relations

Model pierwszy

Ten model głośno sławi hasło, popularne wśród wielu celebrytów: „nieważne, jak mówią, ważne, żeby mówili”. Komunikaty te mają zawsze pozytywny wydźwięk i stawiają firmę w jak najlepszym świetle – nawet gdy zupełnie mija się to z rzeczywistością. Nie jest to jednak dobry sposób na skuteczny PR, bo kłamstwa często wychodzą na jaw, uruchamiając media, co prowadzi do skandalu.

Model drugi

Ten model nastawia działania PR na informację publiczną – budowanie relacji z odbiorcami. Opiera się na przekazywaniu społeczeństwu prawdy i rzetelnych informacji o firmie. Najważniejsza jest tu otwarta komunikacja i szczerość wobec otoczenia.

Model dwukierunkowy asymetryczny

To wariant, który starannie wybiera informacje, które podobają się odbiorcom. Ma za zadanie postawienie działalności w jak najlepszym świecie. Z tej strategii często korzystają przedsiębiorstwa i doradcy PR.

Model dwukierunkowy symetryczny

To wymiana informacji pomiędzy firmą a jej otoczeniem. Główne założenia tego modelu to pogodzenie i realizacja interesów obu stron. Polega także na budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji pomiędzy stronami. Specjaliści PR pełnią tutaj funkcję mediatorów i działają oni zwykle na rynku niekonkurencyjnym.

Grupy docelowe public relations

Czym różni się public relations od marketingu? PR to kontakty ze środowiskiem. Kontakty pracowników z klientami, w których celem jest obopólne porozumienie. Jakie są rodzaje grup docelowych działań PR? Dzielimy je na dwa rodzaje – grupy wewnętrzne i zewnętrzne.

Grupy wewnętrzne i zewnętrzne w działaniach PR

Grupę wewnętrzną organizacji tworzą osoby znajdujące się w niej: pracownicy, kierownicy, akcjonariusze, rada nadzorcza, a także związki zawodowe. Działania PR mają tu na celu motywację do pracy, budowanie świadomości firmy, budowanie metod zarządzania czasem, scalanie i utożsamienie z organizacją.

Grupę wewnętrzną tworzą obecni i przyszli klienci, media, przedstawiciele społeczności publicznej, władze i konkurencja. Celem public relations w tej grupie jest zdobycie zaufania, przez który buduje się pozytywny wizerunek organizacji.

Czego warto użyć do osiągnięcia swoich celów, czyli narzędzie PR.

Komunikacja z poszczególnymi grupami musi odbywać się w sposób sprawny i skuteczny. Aby to osiągnąć, należy poznać odpowiednie narzędzia, które uproszczą temat.

Narzędzia PR w komunikacji wewnętrznej

Już wiesz, że pierwszą grupę docelową PR stanowią pracownicy danej firmy. Skuteczna komunikacja pozwoli na planowanie działań przedsiębiorstwa na bieżąco. Informowanie w odpowiednim czasie o zmianach mających zajść w firmie sprzyja adaptacji do nich i zwiększa zadowolenie pracowników i lojalność. Wśród narzędzi komunikacji wewnętrznej należy wymienić mailingi i gazetki pracownicze, konkursy, imprezy firmowe, intranet czy profile w mediach społecznościowych. Te działania dotyczą osób zatrudnionych w organizacji. Weźmy jednak pod uwagę także tych potencjalnych. Do nich skierowane jest kolejne narzędzie PR-u – employer branding. Jego celem jest ukazanie przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy

Media relations

Media relations to nawiązywanie i utrzymywanie dobrych stosunków z dziennikarzami. Polega ono m.in. na przygotowywaniu informacji prasowych oraz organizacji konferencji, na których przekazywane są informacje na temat działań i planów firmy.

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to narzędzie, które stanowi niestety nieodzowny element prosperowania każdej działalności. Każdemu bowiem może przydarzyć się kryzys wizerunkowy. W takiej sytuacji najważniejsze jest zminimalizowanie strat. Dobre przygotowanie i wcześniejsze ustalenie plany działania oraz osoby odpowiedzialnej za komunikację jest tu podstawą. Częścią zarządzania kryzysowego jest także wspólne wyciągnięcie wniosków i postanowienie, co należy zrobić, aby ta sytuacja się nie powtórzyła.

Co to jest Corporate Social Responsibility (CSR)?

Ostatnimi czasy CSR jest często mylony lub porównywany do public relations, tak jak wcześniej porównywano PR do marketingu. Różnice pomiędzy dwoma ostatnimi już znamy, więc teraz możemy wyjaśnić, czym tak naprawdę jest CSR.

Ogólna definicja CSR mówi, że jest to sposób prowadzenia firmy, biorący odpowiedzialność za całe otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo. To uwzględnianie wymagań i potrzeb interesów społecznych, a także ochrony środowiska. Często objawia się zaangażowaniem firmy w akcje charytatywne, jednakże sam skrót jest tu pomijany. Przyczyną może być tu fakt, iż te działania są najbardziej nagłaśniane przez same firmy, jako element strategii PR-owych. Jest to bardzo mylące skojarzenie, które bardzo odbiega od całości działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Działania CSR firmy to nie PR!

CSR to także zarządzanie strategiczne, oparte na skonkretyzowanych celach i ciągłym monitorowaniu działań. Polityka ta jest metodą, według której powinno się prowadzić biznes. Jest to więc bardziej skonkretyzowane na danych celach niż PR.

Podsumowując, Corporate Social Responsibility to długotrwały proces budowania zaufania wśród otoczenia. Firma nie istnieje bowiem tylko i wyłącznie dla siebie – ma ogromny wpływ na otoczenie i nie bez wzajemności.


Zobacz również: Kryzys wizerunkowy marki I Jak budować wizerunek marki?