Plac Zwycięstwa 2, 90-365 Łódź

SZKOLENIA I KONSULTACJE

Wyzwanie:

Stworzenie wizerunku PLN Design Group jako partnera i firmy szkoleniowej dla architektów wnętrz oraz projektantów.

Cel:

Zwiększenie świadomości wśród architektów wnętrz i projektantów na temat budowania wizerunku marki własnej i możliwości jakie dają relacje z mediami.

Zakres działań:

Opracowanie szerokiej strategii komunikacji, stworzenie oferty biznesowej oraz kilkunastu modułów szkoleniowych, w tym konsultacji. Wsparcie komunikacji kanałami social media.

Wyróżnik:

  • Szkolenia w małych grupach, dzięki czemu możemy zapewnić indywidualne podejście poznając wcześniej specyfikę pracy osób biorących udział w szkoleniu.
  • Konsultacje trwające dwie godziny, poprzedzone dokładną analizą tematów zgłoszonych do omówienia.

Efekty:

  • 111 osób przeszkolonych w temacie „Jak współpracować z mediami”.
  • 71 osób przeszkolonych w temacie „Jak zbudować markę własną”.
  • 83 osoby wzięły udział w naszych konsultacjach!